Naše společnost poskytuje poradenství a právní pomoc v oblasti daní a auditorskou činnost. Základní předností naší kanceláře je komplexní přístup k řešené problematice jak z pohledu účetnictví, tak i všech druhů daní, samozřejmostí je i další posouzení souladu s právními předpisy.  

Při řešení daňových otázek, které souvisí se zahraničím úzce spolupracujeme s partnerskými kancelářemi v zemi, kde mohou vzniknot rizika. Daně jsou lokální záležitostí každého státu a jejich správné ošetření vyžaduje vždy spolupráci s místním odborníkem. Audit je naopak internacionální záležitostí, zde postupujeme podle mezinárodních auditorských standardů. 

Specializujeme se zejména:

  • Daň z příjmu právnických i fyzických osob 
  • Daň z přidané hodnoty
  • Účetní poradenství 
  • Zastupování klientů v daňovém řízení
  • Audity

Daňové a ekonomické poradenství

  • Daň z příjmu právnických i fyzických osob v souvislosti s účetnictvím, včetně mezinárodních souvislostí, aplikace směrnic EU a dohod o zamezení dvojího zdanění
  • Daň z přidané hodnoty, zde jsme připraveni řešit složité otázky jak v rámci tuzemska tak i Evropské unie i vztahy s třetími zeměmi
  • Účetní poradenství, řešíme účtování o složitých obchoních případech, včetně podnikových kombinací i vnitropodnikového účetnictví

Zastupování před správcem daně

Zastupování klientů ve všech fázích daňového řízení. Nejčastěji zastupujeme klienty při daňové kontrole a při ulatnění opravných prostředků proti rozhodnutí správce daně. Pro zastupování klientů před soudy doporučujeme klientům partnerskou advokátní kancelář, při přípravě žalob a dalších podání samozřejmě úzce spolupracujeme.

Audit

Provádíme statutární audity účetních závěrek i audity prozvláštní účely. Naším cílem je, aby účetnictví v auditované společnosti bylo vedeno v souladu s právními předpisy a podávalo opravdu věrný a poctivý obraz ekonomické situace účetní jednotky.

Obchodní právo & daně

Ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Kristiny Škampové můžeme nabídnout komplexní řešení problematiky, obchodního práva a daní, zejména pak otázky ohledně, přeměn společností, nemovitostí a soutěžního práva.

Máte dotazy? Napište nám!

Máte dotaz? Napište nám, rádi vám poradíme.

d
C
Q
H
D
p
Opište prosím znaky - bez mezer. Rozlišujte prosím malá a velká písmena.