Ing. Jiří Škampa

je daňový poradce od roku 1993 s číslem osvědčení 003, v letech 1996 až 2011 byl viceprezident Komory daňových poradců ČR, je auditorem. Od roku 1979 pracoval v daňové správě. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací k dani z přidané hodnoty, dani z příjmů a účetnictví. Dále pak autorem řady článků v odborném tisku.

Byl členem Fiscal Committee Confederation Fiscale Europeene se sídlem v Bruselu, kde pracoval v sekci nepřímých daní, zejména pak v oblasti DPH, členem výboru International Fiscal Association, Česká republika. Byl stálým zástupcem KDP ČR v Koordinačním výboru MF ČR a stálým zástupcem v Národní účetní radě.

Přednáší pro Komoru daňových poradců ČR, Komoru auditorů ČR, Justiční akademii ČR, Policii ČR, německou komoru daňových poradců a řadu soukromých vzdělávacích agentur.

Má bohatou zkušenost s komplexním poskytováním daňového poradenství včetně poradenství tuzemským daňovým subjektům i nadnárodním společnostem v různých podnikatelských odvětvích.

Mgr. Sylva Buchalová

je daňový poradce od roku 2003 s číslem osvědčení 3751 a asistentem auditora od roku 2010. Ve společnosti pracuje od roku 2002, předtím pracovala jako hlavní účetní ve společnosti, která byla aktivní v oblasti zahraničního obchodu. Má bohaté zkušenosti v oblasti účetnictví, daně z příjmů právnických i fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

Poskytuje komplexní daňové, účetní a ekonomické poradenství, včetně poradenství ve vztazích se zahraničím, subjektům, které jsou aktivní v různých podnikatelských odvětvích. V oblasti auditu se podílí na auditech účetních závěrek podle mezinárodních a českých auditorských standardů, jakož i auditů pro zvláštní účely.

Ing. Michal Tráge

je daňový poradce od roku 2006 s číslem osvědčení 4052 a asistentem auditora od roku 2007. Ve společnosti pracuje od roku 2004, předtím pracoval jako ekonom ve společnosti zabývající se prodejem nových automobilů.

Poskytuje komplexní daňové, účetní a ekonomické poradenství včetně poradenství ve vztazích se zahraničím. V oblasti auditu se podílí na auditech účetních závěrek sestavených podle českých a mezinárodních účetních standardů.

Má hluboké znalosti a praktické zkušenosti v oblasti účetnictví a daní neziskových subjektů a právnických i fyzických osob.

Ing. Pavel Žampa

je daňový poradce od roku 2004 s číslem osvědčení 3862. Ve společnosti pracuje od 2007., předtím pracoval jako hlavní účetní a následně jako ekonom ve společnosti zabývající se průmyslovou výrobou.

Poskytuje komplexní daňové, účetní a ekonomické poradenství včetně poradenství ve vztazích se zahraničím. V oblasti auditu se podílí na auditech účetních závěrek sestavených podle českých a mezinárodních účetních standardů.

Má hluboké praktické zkušenosti a znalosti v účetnictví, mimořádně dobře se orientuje ve vnitřních účetních otázkách podniků a s tím souvisejících daňových dopadech. Řeší daňovou problematiku jak právnických, tak i fyzických osob.

Eva Dufková

Je asistentkou, má na starosti sekretariát a vše co s tím souvisí. Pokud nám zavoláte, tak s největší pravděpodobností zvedne telefon právě ona.

Máte dotazy? Napište nám!

Máte dotaz? Napište nám, rádi vám poradíme.

d
C
Q
H
D
p
Opište prosím znaky - bez mezer. Rozlišujte prosím malá a velká písmena.